LAM

 

 

LAM / lamp / lamela

 - lisování do matrice - patrice